• products-cl1s11

Do roku 2026 dôjde na globálnom trhu so zariadeniami na separáciu vzduchu k výraznému rastu

Spoločnosť DBMR pridala novú správu s názvom „Air Separation Equipment Market“, ktorá obsahuje údajové tabuľky historických a prognózovaných rokov. Tieto tabuľky s údajmi sú reprezentované „chatom a grafmi“ rozloženými po stránke a ľahko zrozumiteľnou podrobnou analýzou. Správa o výskume trhu so vzduchovým separačným zariadením poskytuje kľúčovú analýzu trhových podmienok výrobcov vzduchových separačných zariadení vrátane veľkosti trhu, rastu, podielu, trendov a štruktúry nákladov v priemysle. Pri zakladaní tohto globálneho trhu by sme sa mali zamerať na typ trhu, rozsah organizácie, miestnu dostupnosť, typ organizácie koncového používateľa a dostupnosť správ o trhu so zariadeniami na separáciu vzduchu v Severnej Amerike, Južnej Amerike, Európe, Ázijsko-tichomorskej oblasti a na Strednom východe. a Afriky. Rast trhu so separačnými zariadeniami na vzduch je riadený hlavne rastom globálnych výdavkov na výskum a vývoj, ale najnovší scenár COVID a spomalenie ekonomiky zmenili celkovú dynamiku trhu.

Správa z prieskumu trhu so vzduchovým separačným zariadením oceňuje najlepšie výsledky. Správa sa vyrába pomocou integrovaných metód a najnovšej technológie. S touto správou o trhu je jednoduchšie vytvoriť a optimalizovať každú fázu životného cyklu priemyselného procesu vrátane účasti, akvizície, udržania a speňaženia. Správa o trhu vykonala rozsiahlu analýzu štruktúry trhu a vyhodnotila rôzne trhové segmenty a subsegmenty odvetvia. Nehovoriac o tom, že niektoré tabuľky sa účinne použili v správe zariadenia na separáciu vzduchu na správne uvedenie faktov a údajov.

Medzi hlavných konkurentov, ktorí v súčasnosti pracujú na trhu so závodmi na oddeľovanie vzduchu, je niekoľko spoločností Air Liquide (Francúzsko), Linde (Írsko), Praxair Technology Co., Ltd. (Veľká Británia), Air Products Co., Ltd. (USA), Messer. Group Co., Ltd. (Nemecko), Taiyo Nippon Sanso Corporation (Japonsko), Uig (USA), Enerflex Co., Ltd. (Kanada), Technex, Astim (Európa), Bd | Sensors GmbH (Nemecko), Toro Equipment (Európa), Westech Engineering, Inc. (USA), Lenntech BV (Európa), Gulf Gases, Inc. (USA), Linde (Nemecko), Instrument & Supply, Inc. (USA) ), Jbi Water and Wastewater (USA), H2Flow Equipment Inc (Kanada), Haba Tuotteet (USA), Eco-Tech, Inc. (USA), Rcbc Global Inc (Nemecko) a ďalšie spoločnosti.

Očakáva sa, že globálny trh so separačnými zariadeniami na vzduch vzrastie z pôvodnej odhadovanej hodnoty 3,74 miliárd USD v roku 2018 na odhadovanú hodnotu 5,96 miliárd USD v roku 2026, pričom ročná miera rastu zloženého produktu bude v prognózovanom období rokov 2019-2026 6%. Zvýšenie trhovej hodnoty možno pripísať zvýšenému dopytu po fotovoltaických produktoch a plazmových zobrazovacích kanáloch.

Aby sme porozumeli hlavne dynamike svetového trhu so zariadeniami na separáciu vzduchu, analyzovali sme globálny trh so zariadeniami na separáciu vzduchu v hlavných regiónoch sveta.

Pandémia COVID-19 vytvorila úzke miesta v celom priemysle, predajných kanáloch a činnostiach dodávateľského reťazca. To spôsobilo bezprecedentný rozpočtový tlak na výdavky spoločnosti zo strany vedúcich predstaviteľov priemyslu. To zvyšuje dopyt po analýze príležitostí, znalostiach cenových trendov a konkurenčných výsledkov. Použite tím DBMR na vytvorenie nových predajných kanálov a obsadenie doteraz neznámych nových trhov. DBMR pomáha svojim zákazníkom rozvíjať sa na týchto neistých trhoch.


Čas zverejnenia: 13. októbra 2020